订阅

你的位置:《中国摄影》官方站点 >> 资讯 >> 业界 >> 详细内容 在线投稿

新镜头还是老镜头之1:“西学东渐”——摄影镜头发展简史

发布: 2011-7-25 13:03 |  作者: 谷久文  | 来源: 中国摄影

阿尔帕的产品说明书显示:阿尔帕公司为其135单反相机选配镜头时,都要逐个进行检测挑选,将不能达到其标准的镜头退回原生产厂家。

起源

1812年,英国物理学家乌拉斯顿(W. H. Wollaston)发明了新月形镜头,这是世界上是最早的摄影镜头,比达盖尔(L. Daguerre)的摄影术公诸于世整整早了27年。现在看来,这种新月形镜头极为原始,光学结构非常简单,只有一片凹面朝前的新月形凸透镜片,最大相对孔径仅为f/16。乌拉斯顿把它安装在可携式木制暗箱(原始照相机机身)前端,并在暗箱后方安装了一片磨砂玻璃,以供成像。

发展

双片镜头。1821年,薛瓦利埃(Chevalier)发明了1组2片式镜头,最大相对孔径为f/12。这种镜头由凹凸两片透镜胶合在一起,可以起到消色差作用,成像质量比单片新月形镜头有所提高,但仍属原始镜头之列。

高兹•达戈尔。1892年诞生的高兹•达戈尔(Goerz Dagor)镜头属于前后对称结构的正光摄影镜头,最大孔径为f/6.8。镜头由2组透镜组成,每组由3片透镜胶合而成,光圈位于两组镜片之间,这种镜头对垂轴像差起到很好的校正作用,在当时得到广泛应用。

2组6片Dagor结构

3片库克。1893年,英国人泰勒(H. D. Taylor)设计出3组3片式库克(Cooke )摄影镜头。该镜头前后两片均为凸透镜,用钡冕玻璃制成,中间一片为凹透镜,用火石玻璃制成,光圈位于第一、第二片透镜之间。3组3片式库克镜头是当时能够对全部6种像差进行校正、结构最为简单的摄影镜头。

双高斯。1896年,德国卡尔•蔡司(Carl Zeiss)公司的鲁道夫(P. Rudolph)设计出4组6片的双高斯摄影镜头,命名为普拉纳(Planar),它属于对称型正光摄影镜头。第一组和第四组为单片凸透镜,第二组和第三组为凹透镜与凸透镜胶合而成,光圈位于第二、第三组之间。双高斯镜头相对孔径较大,成像质量好,成本较高,广泛用于高中档相机上。当今中画幅以及135相机的标准镜头均源于Planar,属于双高斯改进型设计。

卡尔•蔡司公司的创始人之一卡尔•蔡司先生

4片天塞。1902年,鲁道夫又设计出3组4片式天塞(Tessar)镜头。第一组为一片凸透镜,第二组为一片凹透镜,第三组为凹透镜和凸透镜胶合而成的透镜组,光圈位于第二、第三组之间。与3组3片式库克镜头相比,天塞镜头的成像质量得到改善,被广泛应用到普及型相机和放大机上。

3组4片Tessar结构

5片海利亚。光学结构为3组5片海利亚(Heliar)镜头由德国福伦达公司(Voigtlander)的汉斯•哈汀博士(Dr. Hans Harting)所设计,这是校色差正光型摄影镜头。第一组和第三组为凹透镜与凸透镜胶合而成,第二组为一片凹透镜,光圈位于第二、第三组之间。从1900年开始生产直至二战之后,这款镜头几十年间的产量不可计量。

6片松纳。松纳(Sonnar)镜头最早由德国卡尔•蔡司公司设计,属于非对称型正光摄影镜头。光学结构为3组6片,第一组为一片凸透镜,第二组为两片凸透镜和一片凹透镜胶合而成的透镜组,第三组为一片凹透镜和一片凸透镜胶合而成的透镜组,光圈位于第二、第三组之间。这种镜头对高级球差校正的效果较好,因而最大孔径相对较大,多为大孔径、小视场角的中焦距摄影镜头。

6片贝奥冈。贝奥冈(Biogon)镜头最早也由德国卡尔•蔡司公司设计,属于半对称型正光摄影镜头。光学结构为4组6片,第一组为一片凸透镜,第二组为一片凸透镜和一片凹透镜胶合而成的透镜组,第三组为一片凹透镜和一片凸透镜胶合而成的透镜组,第四组为一片凹透镜,光圈位于第二、第三组之间。这种镜头对畸变等像差起到很好的校正作用,并且视场角很大,多用于广角镜头设计。

随着技术的发展,镜头的光学结构也在不断变化。以上只是镜头发展史中具有代表性的光学结构。现代摄影镜头在此基础上进行改良,结构也更加趋于合理,加工也更精密与复杂,从早期的作坊式生产发展为大规模流水线作业,高精度的机械加工取代了手工打磨作业方式。

值得一提的是,从1960年代开始,摄影镜头的研发和生产中心也逐渐从西洋转向了东洋。日本人从学徒做起,最终跨过了师傅的肩膀。

 

变焦镜头

1958年,美国祖玛(Zoomar)公司的创始人弗兰克•拜克博士(Dr. Frank G. Back)为德国的福伦达Bessamatic单反相机设计出Voigtlander-Zoomar 1:2.8 F=36mm~82mm镜头,这是世界上第一款用于照相机的变焦镜头。

近30年来,变焦镜头的研制与生产取得了突飞猛进的发展,不仅技术性能有所提高,而且更加方便使用。新近问世的变焦镜头有以下特点:光学素质日益接近定焦镜头;中长变焦镜头大口径化,且体积日益缩小;常用变焦镜头高倍率化;焦距向长短两端发展,微距结构也有了相当的改进。

祖玛公司的弗兰克•拜克博士

 

镀膜

玻璃的表面会反射光线,降低透光率。除了减少到达曝光介质的光线外,光线在镜片之间重复反射的结果会使影像的反差降低,对拍摄结果造成干扰。
早在二次世界大战之前,就有了镀膜概念,但是镜头镀膜直到二战后才被广泛应用。1970年代初,日本宾得公司率先研发出smc(Super-Multi Coating)多层镀膜;与此同时,民主德国的卡尔•蔡司•耶拿(Carl Zeiss Jena)也推出了MC(Multi Coated)多层镀膜镜头,随后该技术被广泛应用。

数码影像时代以后,各厂家又针对数码相机的成像特点,开发出名目繁多的新型镀膜技术,例如尼康公司的纳米涂层(Nano Coat)、佳能公司的亚波长镀膜(SWC)等。

尼康镜头的纳米涂层

佳能镜头的亚波长镀膜

 

特殊镜片

球面像差对镜头特别是广角镜头带来很大的负面影响,从而降低大光圈下的反差和细节再现能力。1960年,尼康公司在镜头中率先使用了非球面镜片。使用非球面镜虽然可以用更少的镜片来达到更好的光学质量,但是过去用玻璃磨制非球面镜的成本较高。现在,非球面镜制造技术种类繁多,生产成本也大大降低。

因为可见光(红、蓝、绿)不同颜色的光波长不同,经过光学镜片后折射率也不同,因此无法汇聚在同一平面位置,从而形成色散。1970年代后,能够控制色散的超低色散镜片ED(Extra low Dispersion)以及APO(Apochromatic)技术得到广泛推广。

1960年之前,摄影镜头中很少含有特殊镜片,随着技术的提高和成本的降低,非球面镜片、超低色散镜片得到了广泛应用,现在即便是几百元的数码相机“套头”也都含有特殊镜片。

 

防抖镜头

世界上首款拥有光学防抖系统的单反镜头是佳能EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM。这种技术被佳能称为IS(Imagine Stabilizer)光学防抖系统,它是通过镜片的移动来补偿手持相机造成的抖动,从而有效地克服因抖动而产生的影像模糊现象。随后,尼康、适马、腾龙纷纷研发出自己的光学防抖技术,并逐渐推广到各种类型的摄影镜头上。

 

数码镜头

相机数码化之后,镜头厂家特别针对数码相机的特性设计了一系列的新型镜头,并予以特殊的标识符,以便和原来的传统镜头区别,这些镜头称为数字化镜头或数码镜头。

数码镜头分成两大类型:数码优化镜头和数码专用镜头。数码优化镜头沿用原来的135镜头系列,针对感光元件特性,改进镜头结构和镀膜技术,适用于APS-C画幅和135全画幅机身。不同厂家对数码优化镜头的标识符不太一样,例如:适马的标识符是DG、腾龙的标识符为Di,尼康和佳能的数码优化镜头则没有任何标识符号。

相对135全画幅数码优化镜头来说,专为APS-C画幅数码相机设计的镜头具有体积小、重量轻的特点,一般称之为数码专用镜头。不同厂家对数码专用镜头的标识符号为:佳能EF-S、尼康DX、适马DC、腾龙Di II 。

数字化镜头的发展方向必然围绕感光元件的特性进行设计和改进,使之得到更好的成像质量,结果是一代更比一代强。

徕卡镜头的光学结构

当代卡尔•蔡司镜头的设计

德国基尔菲特公司的镜头车间外景

TAG: 新镜头 老镜头
打印 | 收藏此页 |  推荐给好友 | 举报
上一篇 下一篇
linbojue (2019-9-09 02:21:00)
https://uqseo.com/so/北京哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
https://uqseo.com/so/东莞哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
https://uqseo.com/so/广州哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
https://uqseo.com/so/河北哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
https://uqseo.com/so/辽宁哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
https://uqseo.com/so/上海哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
https://uqseo.com/so/深圳哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
https://uqseo.com/so/石家庄哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
https://uqseo.com/so/中山哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
https://uqseo.com/so/重庆哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
http://uqseo.com/so/北京哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
http://uqseo.com/so/东莞哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
http://uqseo.com/so/广州哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
http://uqseo.com/so/河北哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
http://uqseo.com/so/辽宁哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
http://uqseo.com/so/上海哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
http://uqseo.com/so/深圳哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
http://uqseo.com/so/石家庄哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
http://uqseo.com/so/中山哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
http://uqseo.com/so/重庆哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
linbojue (2019-9-09 02:13:36)
https://zh.forvo.com/search/北京哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
https://zh.forvo.com/search/东莞哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
https://zh.forvo.com/search/广州哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
https://zh.forvo.com/search/河北哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
https://zh.forvo.com/search/辽宁哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
https://zh.forvo.com/search/上海哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
https://zh.forvo.com/search/深圳哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
https://zh.forvo.com/search/石家庄哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
https://zh.forvo.com/search/中山哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
https://zh.forvo.com/search/重庆哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
http://zh.forvo.com/search/北京哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
http://zh.forvo.com/search/东莞哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
http://zh.forvo.com/search/广州哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
http://zh.forvo.com/search/河北哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
http://zh.forvo.com/search/辽宁哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
http://zh.forvo.com/search/上海哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
http://zh.forvo.com/search/深圳哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
http://zh.forvo.com/search/石家庄哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
http://zh.forvo.com/search/中山哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
http://zh.forvo.com/search/重庆哪可开建筑工程发票【159.1415.8529】/
biyan (2019-7-25 12:28:25)
http://kunmzy.weebly.com/
http://nanzyw.weebly.com/
http://hangzy.weebly.com/
http://fuzhouz.weebly.com/
http://suzhouzy.weebly.com/
http://qindaozy.weebly.com/
http://ninboz.weebly.com/
http://haebzy.weebly.com/
http://nanjinzy.weebly.com/
http://hangzhouzy.weebly.com/
http://zhengzhouzyw.weebly.com/
http://guiyangzy.weebly.com/
http://huhehtzy.weebly.com/
http://cqzy.weebly.com/
http://ccahn.weebly.com/
http://lanzh.weebly.com/
http://chshazy.weebly.com/
http://nanzx.weebly.com/
http://heibzy.weebly.com/
http://shaxizy.weebly.com/
http://henazy.weebly.com/
http://guxizy.weebly.com/
http://jxzy.weebly.com/
http://anhzy.weebly.com/
http://huanzy.weebly.com/
http://heilzy.weebly.com/
http://jisuzy.weebly.com/
http://fjzy.weebly.com/
http://guizy.weebly.com/
http://lnzyw.weebly.com/
http://yunzy.weebly.com/
http://nixzy.weebly.com/
http://hnzy.weebly.com/
http://dongzy.weebly.com/
http://zhuhzy.weebly.com/
http://xiamzy.weebly.com/
http://qindzy.weebly.com/
http://suzhzy.weebly.com/
http://foshazy.weebly.com/
http://xzhouzy.weebly.com/
http://hebeiye.weebly.com/
http://shanxiye.weebly.com/
http://henanzye.weebly.com/
http://guangxiy.weebly.com/
http://guangdy.weebly.com/
http://anhuiy.weebly.com/
http://hubeiy.weebly.com/
http://heilongj.weebly.com/
http://jiangsuy.weebly.com/
fanklin (2019-5-15 15:51:48)
不错的文章,谢谢分享
https://zzfpw.weebly.com/
https://jnfpw.weebly.com/
https://kfpsh.weebly.com/
https://xiandkfpw.weebly.com/
https://gzkfpwz.weebly.com/
https://ncfpw.weebly.com/
https://tjfpw.weebly.com/
https://nnfpw.weebly.com/
https://whfpw.weebly.com/
https://jndkfpw.weebly.com/
https://kfpkm.weebly.com/
https://lanzhoukfpw.weebly.com/
https://njkfpwz.weebly.com/
https://cdfpz.weebly.com/
https://wuxifpw.weebly.com/
https://xianfpw.weebly.com/
https://haerbfpw.weebly.com/
https://nbdkfpw.weebly.com/
https://nanjingfpw.weebly.com/
https://cqsfz.weebly.com/
https://sfcqsf.weebly.com/
https://kfpncz.weebly.com/
https://kfpbj.weebly.com/
https://nnzzsfpw.weebly.com/
https://njzzsfpw.weebly.com/
https://zhuhaikfp.weebly.com/
https://taoyinshequgw.weebly.com/
https://szzzsptfp.weebly.com/
https://kbjfzfp.weebly.com/
https://kbjggfpw.weebly.com
https://bjzsfpw.weebly.com/
https://kbjjxfp.weebly.com/
https://cqzzsptfp.weebly.com/
https://szhwfp.weebly.com/
https://szzsffp.weebly.com/
https://szjxfp.weebly.com/
https://tjzzsptfp.weebly.com/
https://szggffp.weebly.com/
https://nczzsptfp.weebly.com/
https://kszggffp.weebly.com/
fanklin (2019-5-15 15:49:37)
评1分
szdkp (2018-8-31 02:43:45)
greasyfork.org/fr/users/203530,
greasyfork.org/fr/users/203531,
greasyfork.org/fr/users/203532,
greasyfork.org/fr/users/203533,
greasyfork.org/fr/users/203534,
greasyfork.org/fr/users/203535,
greasyfork.org/fr/users/203541,
greasyfork.org/fr/users/203542,
greasyfork.org/fr/users/203543,
greasyfork.org/fr/users/203544,
greasyfork.org/fr/users/203545,
greasyfork.org/fr/users/203546,
greasyfork.org/fr/users/203547,
greasyfork.org/fr/users/203548,
greasyfork.org/fr/users/203549,
greasyfork.org/fr/users/203550,
greasyfork.org/fr/users/203551,
greasyfork.org/bg/users/202096,
greasyfork.org/bg/users/202097,
greasyfork.org/bg/users/202098,
greasyfork.org/bg/users/202100,
greasyfork.org/bg/users/202101,
greasyfork.org/bg/users/202103,
greasyfork.org/ko/users/201496,
greasyfork.org/ko/users/201498,
greasyfork.org/ko/users/201500,
greasyfork.org/ko/users/201501,
greasyfork.org/ko/users/201503,
greasyfork.org/ko/users/201505,
greasyfork.org/ko/users/201507,
greasyfork.org/ko/users/201509,
greasyfork.org/ko/users/201510,
greasyfork.org/ko/users/201512,
greasyfork.org/ko/users/201514,
greasyfork.org/ko/users/201515,
greasyfork.org/ko/users/201517,
greasyfork.org/ko/users/201518,
greasyfork.org/ko/users/201520,
greasyfork.org/fr/users/203552,
greasyfork.org/fr/users/203554,
greasyfork.org/fr/users/203555,
greasyfork.org/fr/users/203556,
greasyfork.org/fr/users/203558,
greasyfork.org/fr/users/203559,
greasyfork.org/fr/users/203560,
greasyfork.org/fr/users/203561,
greasyfork.org/fr/users/203562,
greasyfork.org/fr/users/203563,
greasyfork.org/fr/users/203564,
greasyfork.org/fr/users/203565,
greasyfork.org/fr/users/203566,
greasyfork.org/fr/users/203567,
greasyfork.org/fr/users/203568,
greasyfork.org/fr/users/203569,
greasyfork.org/fr/users/203570,
greasyfork.org/fr/users/203571,
greasyfork.org/fr/users/203572,
greasyfork.org/fr/users/203573,
greasyfork.org/fr/users/203574,
greasyfork.org/fr/users/203575,
greasyfork.org/fr/users/203576,
greasyfork.org/fr/users/203577,
greasyfork.org/fr/users/203578,
greasyfork.org/fr/users/203579,
greasyfork.org/fr/users/203580,
greasyfork.org/fr/users/203581,
greasyfork.org/fr/users/203582,
greasyfork.org/fr/users/203584,
greasyfork.org/fr/users/203585,
greasyfork.org/fr/users/203586,
greasyfork.org/fr/users/203587,
greasyfork.org/fr/users/203588,
greasyfork.org/fr/users/203589,
greasyfork.org/fr/users/203590,
greasyfork.org/ko/users/201522,
greasyfork.org/ko/users/201523,
greasyfork.org/ko/users/201527,
greasyfork.org/ko/users/201539,
greasyfork.org/ko/users/201540,
greasyfork.org/ko/users/201543,
greasyfork.org/ko/users/201544,
greasyfork.org/bg/users/202104,
greasyfork.org/bg/users/202106,
greasyfork.org/bg/users/202108,
greasyfork.org/bg/users/202109,
greasyfork.org/bg/users/202110,
greasyfork.org/bg/users/202111,
greasyfork.org/bg/users/202112,
greasyfork.org/bg/users/202113,
greasyfork.org/bg/users/202118,
greasyfork.org/bg/users/202119,
greasyfork.org/bg/users/202121,
greasyfork.org/bg/users/202123,
greasyfork.org/bg/users/202124,
greasyfork.org/bg/users/202125,
greasyfork.org/bg/users/202127,
greasyfork.org/bg/users/202129,
greasyfork.org/bg/users/202130,
greasyfork.org/bg/users/202132,
greasyfork.org/bg/users/202134,
greasyfork.org/bg/users/202135,
greasyfork.org/bg/users/202137,
greasyfork.org/bg/users/202139,
greasyfork.org/bg/users/202141,
greasyfork.org/bg/users/202143,
greasyfork.org/bg/users/202145,
greasyfork.org/bg/users/202147,
greasyfork.org/bg/users/202149,
greasyfork.org/bg/users/202151,
greasyfork.org/bg/users/202153,
greasyfork.org/bg/users/202155,
greasyfork.org/fr/users/203591,
greasyfork.org/fr/users/203592,
greasyfork.org/fr/users/203594,
greasyfork.org/fr/users/203595,
greasyfork.org/fr/users/203596,
greasyfork.org/fr/users/203597,
greasyfork.org/fr/users/203598,
greasyfork.org/fr/users/203599,
greasyfork.org/fr/users/203600,
greasyfork.org/fr/users/203601,
greasyfork.org/fr/users/203602,
greasyfork.org/fr/users/203603,
greasyfork.org/fr/users/203604,
greasyfork.org/fr/users/203605,
greasyfork.org/fr/users/203607,
greasyfork.org/fr/users/203609,
greasyfork.org/fr/users/203610,
greasyfork.org/fr/users/203611,
greasyfork.org/fr/users/203612,
greasyfork.org/fr/users/203613,
greasyfork.org/fr/users/203614,
greasyfork.org/fr/users/203615,
greasyfork.org/fr/users/203616,
greasyfork.org/fr/users/203617,
greasyfork.org/fr/users/203618,
greasyfork.org/fr/users/203619,
greasyfork.org/fr/users/203620,
greasyfork.org/fr/users/203621,
greasyfork.org/fr/users/203622,
greasyfork.org/fr/users/203623,
greasyfork.org/fr/users/203624,
greasyfork.org/fr/users/203625,
greasyfork.org/fr/users/203626,
greasyfork.org/fr/users/203627,
greasyfork.org/fr/users/203628,
greasyfork.org/fr/users/203629,
greasyfork.org/bg/users/202157,
greasyfork.org/bg/users/202158,
greasyfork.org/bg/users/202160,
greasyfork.org/bg/users/202162,
greasyfork.org/bg/users/202164,
greasyfork.org/bg/users/202166,
greasyfork.org/ko/users/201547,
greasyfork.org/ko/users/201548,
greasyfork.org/ko/users/201549,
greasyfork.org/ko/users/201551,
greasyfork.org/ko/users/201553,
greasyfork.org/ko/users/201555,
greasyfork.org/ko/users/201559,
greasyfork.org/ko/users/201562,
greasyfork.org/ko/users/201563,
greasyfork.org/ko/users/201567,
greasyfork.org/ko/users/201569,
greasyfork.org/ko/users/201571,
greasyfork.org/ko/users/201572,
greasyfork.org/ko/users/201574,
greasyfork.org/ko/users/201576,
greasyfork.org/bg/users/202167,
greasyfork.org/bg/users/202170,
greasyfork.org/bg/users/202171,
greasyfork.org/bg/users/202173,
greasyfork.org/bg/users/202175,
greasyfork.org/bg/users/202177,
greasyfork.org/bg/users/202179,
greasyfork.org/bg/users/202181,
greasyfork.org/bg/users/202183,
greasyfork.org/bg/users/202185,
greasyfork.org/bg/users/202187,
greasyfork.org/bg/users/202189,
greasyfork.org/bg/users/202191,
greasyfork.org/bg/users/202193,
greasyfork.org/bg/users/202195,
greasyfork.org/bg/users/202197,
greasyfork.org/fr/users/203630,
greasyfork.org/fr/users/203631,
greasyfork.org/fr/users/203632,
greasyfork.org/fr/users/203633,
greasyfork.org/fr/users/203634,
greasyfork.org/fr/users/203635,
greasyfork.org/fr/users/203637,
greasyfork.org/fr/users/203638,
greasyfork.org/fr/users/203639,
greasyfork.org/fr/users/203640,
greasyfork.org/fr/users/203641,
greasyfork.org/fr/users/203642,
greasyfork.org/fr/users/203643,
greasyfork.org/fr/users/203644,
greasyfork.org/fr/users/203645,
greasyfork.org/fr/users/203646,
greasyfork.org/fr/users/203647,
greasyfork.org/fr/users/203648,
greasyfork.org/fr/users/203649,
greasyfork.org/fr/users/203650,
greasyfork.org/fr/users/203651,
greasyfork.org/fr/users/203652,
greasyfork.org/fr/users/203653,
greasyfork.org/fr/users/203654,
greasyfork.org/en/users/203655,
greasyfork.org/en/users/203656,
greasyfork.org/en/users/203657,
greasyfork.org/en/users/203658,
greasyfork.org/en/users/203659,
greasyfork.org/en/users/203660,
greasyfork.org/en/users/203661,
greasyfork.org/en/users/203662,
greasyfork.org/en/users/203663,
greasyfork.org/en/users/203664,
greasyfork.org/en/users/203665,
greasyfork.org/en/users/203666,
greasyfork.org/en/users/203667,
greasyfork.org/en/users/203668,
fierrf (2018-8-29 03:01:10)
https://xiamentaozhai.weebly.com/
fanklin (2018-6-28 10:56:22)
不错的文章,谢谢分享
https://dkfpnt.weebly.com/
https://ntkfpz.weebly.com/
https://wxkfpz.weebly.com/
https://dkfpts.weebly.com/
https://dkfphz.weebly.com/
https://szcyfp.weebly.com/
https://bjkcyfp.weebly.com/
https://shzzsfp.weebly.com/
https://szzzsfp.weebly.com/
https://cqzzsfp.weebly.com/
https://ccdkfpw.weebly.com/
https://sydkfpw.weebly.com/
https://fzdkfpw.weebly.com/
https://szdkfpw.weebly.com/
https://sjzkfpz.weebly.com/
https://jnkfpz.weebly.com/
https://szkfpw.weebly.com/
https://shkfpz.weebly.com/
https://nnkfpgw.weebly.com/
https://gzkfpgw.weebly.com/
https://tjkfpgw.weebly.com/
https://fzkfpgw.weebly.com/
https://zzkfpgw.weebly.com/
https://qddkfpz.weebly.com/
https://hfkfpgw.weebly.com/
https://zhkfpgw.weebly.com/
https://kfpxm.weebly.com/
https://kfpxmw.weebly.com/
https://zhongshankfp.weebly.com/
https://guangzhoukfpz.weebly.com/
https://suzhoukfpw.weebly.com/
https://fuzhoukfpw.weebly.com/
https://tianjinkfpw.weebly.com/
https://taiyuankfpw.weebly.com/
https://xiamenkfpw.weebly.com/
https://dgkfpwz.weebly.com/
https://beijingkfpw.weebly.com/
https://shenzhenkfpw.weebly.com/
https://chengdukfpw.weebly.com/
https://shdkpz.weebly.com/
https://shanghaikfpz.weebly.com/
https://wuxikfpw.weebly.com/
https://kbjggfp.weebly.com/
https://kbjfzfp.weebly.com/
https://kbjhwfp.weebly.com/
https://bjzsfpw.weebly.com/
https://kbjjxfp.weebly.com/
https://cqzzsptfp.weebly.com/
https://szzzsptfp.weebly.com/
shanghaikp (2018-4-18 01:15:31)
kfpgslyi.wikidot.com
kfpgswlmq.wikidot.com
kfpgsbt.wikidot.com
kfpgsyuey.wikidot.com
kfpgschangde.wikidot.com
kfpgsjiuj.wikidot.com
kfpgswf.wikidot.com
kfpgssuqian.wikidot.com
kfpgsdy.wikidot.com
kfpgsxingtai.wikidot.com
gfoipr556 (2018-1-26 00:59:30)
武汉机动车:http://whjdcfp-whdkjdcfpv.wikidot.com/
东莞机动车:http://dwjdcfp-dwdkjdcfp.wikidot.com/
郑州机动车:http://zzjdcfp-zzdkjdcfp.wikidot.com/
佛山机动车:http://fsjdcfp-fsdkjdcfp.wikidot.com/
长沙机动车:http://csjdcfp-csdkjdcfp.wikidot.com/
上海机动车:http://shjdcfp-shdkjdcfpt.wikidot.com/
唐山机动车:http://tsjdcfp-tsdkjdcfp.wikidot.com/
大连机动车:http://dljdcfp-dldkjdcfp.wikidot.com/
无锡机动车:http://wxjdcfp-wxdkjdcfp.wikidot.com/
成都机动车:http://cdjdcfp-cddkjdcfp.wikidot.com/
重庆机动车:http://zqjdcfp-zqdkjdcfpw.wikidot.com/
哈尔滨机动车:http://hebjdcfp-hebdkjdcfp.wikidot.com/
泉州机动车:http://qzjdcfp-qzdkjdcfp.wikidot.com/
烟台机动车:http://ytjdcfp-ytdkjdcfp.wikidot.com/
青岛机动车:http://qdjdcfp-qddkjdcfpb.wikidot.com/
苏州机动车:http://szjdcfp-szdkjdcfpx.wikidot.com/
枣庄机动车:http://zzjdcfp-zzdkjdcfpl.wikidot.com/
咸阳机动车:http://xyjdcfp-xydkjdcfpz.wikidot.com/
宁波机动车:http://nbjdcfp-nbdkjdcfp.wikidot.com/
南京机动车:http://njjdcfp-njdkjdcfp.wikidot.com/
北京机动车:http://bjjdcfp-bjdkjdcfpx.wikidot.com/
昆明机动车:http://kmjdcfp-kmdkjdcfp.wikidot.com/
大庆机动车:http://dqjdcfp-dqdkjdcfp.wikidot.com/
徐州机动车:http://xzjdcfp-xzdkjdcfp.wikidot.com/
西安机动车:http://xajdcfp-xadkjdcfp.wikidot.com/
济南机动车:http://jnjdcfp-jndkjdcfp.wikidot.com/
洛阳机动车:http://lyjdcfp-lydkjdcfpx.wikidot.com/
临沂机动车:http://lyjdcfp-lydkjdcfp.wikidot.com/
盐城机动车:http://ycjdcfp-ycdkjdcfp.wikidot.com/
温州机动车:http://wzjdcfp-wzdkjdcfp.wikidot.com/
石家庄机动车:http://sjzjdcfp-sjzdkjdcfp.wikidot.com/
镇江机动车:http://zjjdcfp-zjdkjdcfp.wikidot.com/
包头机动车:http://btjdcfp-btdkjdcfp.wikidot.com/
惠州机动车:http://hzjdcfp-hzdkjdcfpi.wikidot.com/
沧州机动车:http://czjdcfp-czdkjdcfpd.wikidot.com/
常德机动车:http://cdjdcfp-cddkjdcfpg.wikidot.com/
岳阳机动车:http://yyjdcfp-yydkjdcfp.wikidot.com/
呼和浩特机动车:http://hhhtjdcfp-hhhtdkjdcfp.wikidot.com/
宜昌机动车:http://ycjdcfp-ycdkjdcfph.wikidot.com/
乌鲁木齐机动车:http://wlmqjdcfp-wlmqdkjdcfp.wikidot.com/
菏泽机动车:http://hzjdcfp-hzdkjdcfpd.wikidot.com/
贵阳机动车:http://gyjdcfp-gydkjdcfp.wikidot.com/
南阳机动车:http://nyjdcfp-nydkjdcfp.wikidot.com/
保定机动车:http://bdjdcfp-bddkjdcfp.wikidot.com/
滨州机动车:http://bzjdcfp-bzdkjdcfp.wikidot.com/
淮安机动车:http://hajdcfp-hadkjdcfp.wikidot.com/
太原机动车:http://tyjdcfp-tydkjdcfp.wikidot.com/
湖州机动车:http://hzjdcfp-hzdkjdcfpw.wikidot.com/
周口机动车:http://zkjdcfp-zkdkjdcfp.wikidot.com/
廊坊机动车:http://lfjdcfp-lfdkjdcfp.wikidot.com/
茂名机动车:http://mmjdcfp-mmdkjdcfp.wikidot.com/
南昌机动车:http://ncjdcfp-ncdkjdcfp.wikidot.com/
淄博机动车:http://zbjdcfp-zbdkjdcfp.wikidot.com/
常州机动车:http://czjdcfp-czdkjdcfp.wikidot.com/
新乡机动车:http://xxjdcfp-xxdkjdcfp.wikidot.com/
连云港机动车:http://lygjdcfp-lygdkjdcfp.wikidot.com/
榆林机动车:http://yljdcfp-yldkjdcfp.wikidot.com/
襄阳机动车:http://xyjdcfp-xydkjdcfp.wikidot.com/
鄂尔多斯机动车:http://eedsjdcfp-eedsdkjdcfp.wikidot.com/
台州机动车:http://tzjdcfp-tzdkjdcfpz.wikidot.com/
扬州机动车:http://yzjdcfp-yzdkjdcfp.wikidot.com/
泰安机动车:http://tajdcfp-tadkjdcfp.wikidot.com/
聊城机动车:http://lcjdcfp-lcdkjdcfp.wikidot.com/
鞍山机动车:http://asjdcfp-asdkjdcfp.wikidot.com/
江门机动车:http://jmjdcfp-jmdkjdcfp.wikidot.com/
株洲机动车:http://zzjdcfp-zzdkjdcfpn.wikidot.com/
柳州机动车:http://lzjdcfp-lzdkjdcfp.wikidot.com/
苏州机动车:http://szjdcfp-szdkjdcfpe.wikidot.com/
重庆机动车:http://zqjdcfp-zqdkjdcfp.wikidot.com/
杭州机动车:http://hzjdcfp-hzdkjdcfp.wikidot.com/
北京机动车:http://bjjdcfp-bjdkjdcfp.wikidot.com/
深圳机动车:http://szjdcfp-szdkjdcfp.wikidot.com/
天津机动车:http://tjjdcfp-tjdkjdcfp.wikidot.com/
广州机动车:http://gzjdcfp-gzdkjdcfp.wikidot.com/
武汉机动车:http://whjdcfp-whdkjdcfp.wikidot.com/
青岛机动车:http://qdjdcfp-qddkjdcfp.wikidot.com/
上海机动车:http://shjdcfp-shdkjdcfp.wikidot.com/
长春机动车:http://ccjdcfp-ccdkjdcfp.wikidot.com/
南通机动车:http://ntjdcfp-ntdkjdcfp.wikidot.com/
沈阳机动车:http://syjdcfp-sydkjdcfp.wikidot.com/
杭州机动车:http://hzjdcfp-hzdkjdcfpz.wikidot.com/
金华机动车:http://jhjdcfp-jhdkjdcfp.wikidot.com/
嘉兴机动车:http://jxjdcfp-jxdkjdcfp.wikidot.com/
东营机动车:http://dyjdcfp-dydkjdcfp.wikidot.com/
济宁机动车:http://jnjdcfp-jndkjdcfpt.wikidot.com/
威海机动车:http://whjdcfp-whdkjdcfph.wikidot.com/
邯郸机动车:http://hdjdcfp-hddkjdcfp.wikidot.com/
南宁机动车:http://nnjdcfp-nndkjdcfp.wikidot.com/
厦门机动车:http://smjdcfp-smdkjdcfp.wikidot.com/
泰州机动车:http://tzjdcfp-tzdkjdcfp.wikidot.com/
芜湖机动车:http://whjdcfp-whdkjdcfpx.wikidot.com/
漳州机动车:http://zzjdcfp-zzdkjdcfpt.wikidot.com/
德州机动车:http://dzjdcfp-dzdkjdcfp.wikidot.com/
fanklin (2017-12-05 14:58:40)
不错的文章,谢谢分享
http://hffpw.weebly.com/
http://zzfpw.weebly.com/
http://ccfpw.weebly.com/
http://jnfpw.weebly.com/
http://kfpsh.weebly.com/
http://xiandkfpw.weebly.com/
http://ncfpw.weebly.com/
http://tjfpw.weebly.com/
http://nnfpw.weebly.com/
http://whfpw.weebly.com/
http://jndkfpw.weebly.com/
http://kfpkm.weebly.com/
http://cdfpz.weebly.com/
http://wuxifpw.weebly.com/
http://xianfpw.weebly.com/
http://haerbfpw.weebly.com/
http://njdkfpw.weebly.com/
http://nbdkfpw.weebly.com/
https://foshankfp.weebly.com/
http://kmfpz.weebly.com/
http://kfphz.weebly.com/
http://nanjingfpw.weebly.com/
http://cqsfz.weebly.com/
http://sfcqsf.weebly.com/
http://kfpncz.weebly.com/
http://cdzzsfpw.weebly.com/
http://kfpbj.weebly.com/
http://cqdkfpw.weebly.com/
http://cskfpz.weebly.com/
http://jnzzsfpw.weebly.com/
http://hzzzsfpw.weebly.com/
http://nnzzsfpw.weebly.com/
http://njzzsfpw.weebly.com/
https://zhuhaikfp.weebly.com/
https://zhongshankfp.weebly.com/
https://guangzhoukfpz.weebly.com/
https://suzhoukfpw.weebly.com/
https://fuzhoukfpw.weebly.com/
https://tianjinkfpw.weebly.com/
https://taiyuankfpw.weebly.com/
99or (2017-11-15 05:19:40)
青岛讨债公司(http://qingdaotaozhai.iwopop.com/)
 

评分:0

发表评论
查看全部回复【已有12位网友发表了看法】
Copyright © 2009 Chinese Photography Magazine. All rights reserved. 京ICP备 13005283 号 京公网安备 11010102001879 号