Board logo

标题: 为市民健康保驾护航 [打印本页]

作者: 铭生    时间: 2020-2-10 15:36     标题: 为市民健康保驾护航

本帖最后由 铭生 于 2020-2-11 09:32 编辑

当前正处于新型冠状病毒肺炎疫情防控的关键时期,作为安徽省桐城市人民政府应急救援体系中的一支民间辅助力量,桐城市蓝天救援队主动冲在防控疫情第一线,义务承担城区公共卫生消毒工作,为市民健康保驾护航。何传伟摄影报道

图片附件: -QQ图片20200210150407.jpg (2020-2-10 15:36, 176.33 KB) / 下载次数 40
http://cphoto.com.cn/dz/attachment.php?aid=897698&k=d1e56efb3fdae3963b725294399706d7&t=1591462952&sid=1vogwG图片附件: -8(2).jpg (2020-2-10 15:36, 195.84 KB) / 下载次数 39
http://cphoto.com.cn/dz/attachment.php?aid=897699&k=738a7619d61549be426d3d81aa9f12f5&t=1591462952&sid=1vogwG图片附件: -14.jpg (2020-2-10 15:36, 175.07 KB) / 下载次数 42
http://cphoto.com.cn/dz/attachment.php?aid=897700&k=853ccd4beee8217e3b4cf63e3960cd3c&t=1591462952&sid=1vogwG图片附件: -12.jpg (2020-2-10 15:36, 170.3 KB) / 下载次数 36
http://cphoto.com.cn/dz/attachment.php?aid=897701&k=b60a82560e91f5893e83db417cf50d60&t=1591462952&sid=1vogwG图片附件: -9.jpg (2020-2-10 15:36, 191.91 KB) / 下载次数 37
http://cphoto.com.cn/dz/attachment.php?aid=897702&k=b2cecf8547dcc92962e2d24e570e6a72&t=1591462952&sid=1vogwG图片附件: -10(1).jpg (2020-2-10 15:36, 192.09 KB) / 下载次数 37
http://cphoto.com.cn/dz/attachment.php?aid=897703&k=2ce0b99c07d5eb7cfcea0c3de9e5cd7d&t=1591462952&sid=1vogwG


欢迎光临 中国摄影论坛 (http://cphoto.com.cn/dz/) Powered by Discuz! 7.0.0